Általános szerződési feltételek

1 .Felek
1 .1 .Jelen weboldal és online Webshop fejlesztője és üzemeltetője, valamint a Webshop-ban forgalmazott termékek eladója:
Cégnév: Cégnév: Jeneyné Kelemen Ágnes egyéni vállalkozó
Nyilvántartási szám: 35177699
Székhelye: 1116. Budapest, Ózdi utca 20.
Közösségi adószám: HU 70328262143
Email: info@neske.hu
Telefon: +36 (70) 627 3600
Levelezési cím: 1116. Budapest, Ózdi utca 20.

(a továbbiakban: Webshop vagy Üzemeltető vagy Eladó)
1.2. A Webshop a www.neske.hu URL alatt érhető el.

1.3. A Webshop megtekintésével, a regisztrációval illetve a vásárlással (az itt felsorolt magatartások bármelyikével) a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Üzemeltető és a Webshop használója között. Ön, mint a Webshop használója elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben Ön az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem használhatja, a webáruházban vásárlást nem eszközölhet.

1.4. A Webshop üzemeltetője a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. A változás a Webshopban történt megjelentés időpontjától hatályos. Bármely vásárló, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A változtatások a már létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

2. A vásárlás menete, az adásvételi szerződés létrejötte

2.1. A Webshopban történő vásárlás esetén szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a vásárló-felhasználó és Eladó között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók.

2.2. Az adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a vásárló elfogadja. A megrendelésről a vásárló automatikus visszaigazoló e-mailt kap, amely csupán a megrendelés rögzítésére és technikai megérkezésének visszaigazolására szolgál.

2.3. A vásárlónak lehetősége van választani a Webshop-ban szereplő valamennyi termék közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak részletes információit.
Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket kiválasztva, a „Kosárba rakom” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Kosár” ikonjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett árut, valamint a számla végösszegét. Itt leellenőrizheti rendelése helyességét. Az esetleges akciók, kedvezmények levonása a kosár megtekintésekor minden esetben feltüntetésre kerül.

2.4. Különösen fontos az e-mailcím pontos feltüntetése, mert a Webshop a megrendeléssel kapcsolatban minden esetben e-mailben egyeztet.

2.5. A vásárló a webáruházban minden esetben egyedi, kézzel készített terméket kap. A Webshop-ban szereplő termékképek és készlet-információk tájékoztató jellegűek és a valóságtól némileg eltérhetnek.

2.6. A Webshop-ban a vásárló a terméket a „kosárba rakom” funkcióra klikkelve tudja a virtuális kosárba betenni. A megrendelés adatainak ellenőrzését követően lehetséges a rendelést elküldeni. A Webshop-ban lehetőség van regisztrált vásárlóként megrendelést leadni, a regisztráció megkönnyíti a későbbi vásárlást és a különböző kedvezmények igénybevételét. Azonban vendégvásárlóként is vásárolhat, ekkor nem regisztrál fiókot magának a Felhasználó, ami ezt jelenti, hogy egy esetleges következő vásárlásánál újból meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatait.

2.7. Az oldalon feltüntetett árak minden esetben a fizetendő árak, a számlát adómentesen állítjuk ki. A Webshop-ban feltüntetett árak (az eladó ajánlata) visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek.

2.8. Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére – esetleges rendszerhiba vagy egyéb árazási hiba miatt megjelenő – hibás termék ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan tévesen feltüntetett, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott piaci vagy becsült nagyságrendű árától jelentősen eltérő ár, akkor a Eladó nem köteles a terméket a hibás áron szállítani, az Eladó elállhat a rendelés teljesítésétől vagy felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő fenntarthatja, vagy elállhat a vásárlási szándéktól.

3. Szállítás
3.1. A megrendeléseket a Webshop általában 7 munkanapon belül tudja teljesíteni.

3.2. A termék vételárának kifizetése banki átutalással vagy PayPal fizetéssel lehetséges. Az átutaláshoz szükséges információkat a visszaigazoló e-mail tartalmazza.

4. Elállási jog

4. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 17/1999. (II.5). kormányrendelet tartalmazza.
A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 8 napig, a termék kézhezvételétől számított legfeljebb 3 hónapig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő a nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül.
Kézhezvételi időpont a bolti átvétel esetében a rendelés bolti átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a postástól történő átvétel időpontja. Ezek a bolti blokkal/számlával, ill. a postástól kapott utánvét szelvénnyel bizonyíthatóak.
A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját költségén küldje vissza Jeneyné Kelemen Ágnes címére (1116, Budapest, Ózdi u. 20.), és 30 napon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.
A visszatérítés nem érvényes a szállítási költségre.
Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását.
Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.
Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.
Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.

5. A felelősség korlátozása
5.1. A Webshop áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.
5.2. A Webshop semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
5.2.1. Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.
5.2.2. Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webshop akadálytalan működését és a vásárlást.
5.2.3. Bármilyen meghibásodás, bármely vételieszközben a kommunikációsvonalakon.
5.2.4. Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
5.2.5. Bármely szoftver nem megfelelő működése.
5.2.6. Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.
5.3. A Webshop nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Webshop áruházhoz való csatlakozás, a Webshop megtekintése miatt következett be.
5.4. Felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Webshop -ban történő közzétételéből eredő károkért. Az üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
5.5. A Webshop részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (termékértékelések írása) minden felhasználó saját felelősségére veheti igénybe. A Webshop automatikusan nem moderált, ugyanakkor, amennyiben jogsértő vagy érdeksértő tartalomra vonatkozó értesítés, bejelentés érkezik, ill. az bármely más módon az üzemeltető tudomására jut, úgy az üzemeltető jogosult bármely tartalom illetve azok része ideiglenes vagy végleges, indoklás nélküli eltávolítására. Ismétlődő, vagy súlyos jogsértést megvalósító magatartás esetén azüzemeltető jogosult azadott felhasználót véglegesen kizárni azoldal használatából, ideértve regisztrációjának törlését is.

6. Szerzői jog
6.1. A Webshop oldalon található valamennyi tartalom (szöveg (cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF, stb), ábra, kép, más információ illetve adat) szerzői jogai térbeli és időbeli korlátozás nélkül a Webshop üzemeltetőjét illetik meg. Különösen tilos a Webshopból letöltött tartalmat a Webshop -ban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni, stb. A Webshop szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A Webshop használatával a felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül (jelen ÁSZF megszegésének), ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt. Minden ilyen jogsértés esetén a felhasználó elfogadja, hogy a Webshop a kárának külön bizonyítása nélkül is legalább 50.000 forint kötbért köteles fizetni a Webshop üzemeltetőjének.

6.2. A Webshop fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a Webshop használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. A Webshop nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó vagy vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.
6.3. Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az Eladót ért érdeksérelem esetén a Webshop üzemeltetője jogosult a felhasználó regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről a Webshop nem köteles értesíteni a felhasználót.
6.4. A Webshopra mutató internetes hivatkozás szabadon elhelyezhető. A Webshop jogosult azonban ennek indoklás nélkül megszüntetését kérni.

® Kelemen Ágnes Minden jog fenntartva

A képeimet, festményeimet, illusztrációimat szerzői jog védi!
A festmények és nyomatok megvásárlásával a szerzői jog nem kerül át a vásárlóra/megajándékozottra, a művész tulajdonában marad, kizárólagosan csakis a művészé.

Semmilyen formában nem sokszorosítható, másolható, osztható, gyártható. A képek csakis személyes használatra vehetők igénybe, egyéb felhasználásra csak a művész beleegyezésével kerülhet sor.

Kereskedelemben nem értékesíthető az alkotó Engedélye nélkül.

COPYRIGHT / All rights reserved